Worden de kosten van aanpassingen in huis vergoed?

De kosten van woningaanpassingen en energiebesparing variëren van € 10,00 (lamp met sensor) tot duizenden euro’s (badkamerrenovatie). In het algemeen betaalt u deze kosten zelf. Waarschijnlijk bent u benieuwd of er toch mogelijkheden zijn om de kosten te verlagen. Door nieuwe regelgeving zijn de mogelijkheden in vergelijking met het verleden minder geworden. Dat betekent echter niet dat er helemaal geen mogelijkheden meer zijn. Het hangt af van uw persoonlijke situatie en de regelingen die eventueel op u van toepassing zijn. Misschien is één van de volgende opties voor u van toepassing:

  • Korting op aanpassingen of arbeidsloon.
  • Vergoeding vanuit basispakket zorgverzekering.
  • Vergoeding vanuit Wet maatschappelijke ondersteuning.
  • Overwaarde woning benutten.

Korting

Wellicht krijgt u korting op aanpassingen of arbeidsloon (klussendienst) via uw lidmaatschap van een ledenvereniging van een thuiszorgaanbieder, ouderenbond of servicepakket van uw zorgverzekeraar.

Putten voor Elkaar biedt een klussendienst aan om 55-plussers ondersteuning te bieden, zodat zij zo lang mogelijk veilig zelfstandig kunnen wonen. Het klusteam bestaat geheel uit vrijwilligers. Aan huis worden kleine werkzaamheden uitgevoerd van een half uur tot maximaal een uur, tegen een geringe vergoeding. Senioren (of mantelzorgers) die willen weten of hun klus ook in aanmerking komt, kunnen contact opnemen met Putten voor Elkaar, telefoonnummer (0341) 357 078.

Defecte, kleine huishoudelijke apparaten kunnen ook worden gebracht op woensdagochtend tussen 09.00 en 11.00 uur.

Basispakket zorgverzekering

In het basispakket wordt bepaalde zorgondersteunende techniek vergoed:

  • Huurkosten alarmeringsapparatuur. Mogelijk dat u aanvullend verzekerd bent voor de vergoeding van abonnements- en aansluitkosten op de zorgcentrale.
  • Voor doven en slechtzienden: wek- en luisterapparatuur.

Informeer (vooraf) bij uw zorgverzekering of u voor een vergoeding in aanmerking komt.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Een persoon met beperkingen kan in zijn/haar woning belemmeringen ervaren die voortvloeien uit zijn/haar beperkingen. Deze belemmeringen kunnen zodanig zijn dat er geen sprake meer is, van het normaal kunnen gebruiken van de woning. De Wmo biedt inwoners van Putten de mogelijkheid om, na de melding en het onderzoek, een woningaanpassing aan te vragen. Een gedegen onderzoek naar alle omstandigheden en (on-)mogelijkheden van de cliënt is belangrijk om te kunnen beoordelen of woningaanpassing de beste oplossing is of dat er andere oplossingen mogelijk en adequaat zijn, waaronder verhuizen. Bij een ondersteuningsvraag voor een woningaanpassing wordt ook beoordeeld of de aanpassing van de woning vermijdbaar was. Ook zal steeds beoordeeld moeten worden of de problemen in het normale gebruik van de woning opgelost kunnen worden met gebruikelijke hulp, het eigen netwerk, vrijwilligers, een algemeen gebruikelijke voorziening of een algemene voorziening. Als dit niet mogelijk is, past de gemeente de regel toe dat de goedkoopst adequate voorziening wordt verstrekt. Er moet wel altijd een afweging worden gemaakt waarbij alle relevante factoren, in onderling verband, worden gewogen. Steeds zal de afweging gemaakt moeten worden of blijven wonen in de huidige woning, al dan niet met aanpassingen of verhuizen een oplossing is voor de ervaren belemmeringen in het gebruik van de woning.

Wat wordt niet (meer) vergoed:

  • Hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik (douchestoel, rolstoel, drempelhulp). Hebt u na een medische ingreep of een blessure een hulpmiddel nodig? U kunt deze maximaal 26 weken (kosteloos) lenen bij een uitleenwinkel. Daarna komt u mogelijk in aanmerking voor vergoeding vanuit de Wmo of dient u zelf het hulpmiddel aan te schaffen.
  • Algemeen gebruikelijke voorzieningen, zoals beugels, een verhoogde toiletpot of éénhendelmengkraan. Deze zijn tegen een redelijke prijs bij een bouwmarkt of winkel te koop en worden ook aangeschaft door mensen zonder handicap.

Overwaarde woning benutten

Voor ouderen met een beperkt pensioen zijn er mogelijkheden om de eventuele overwaarde van hun koopwoning te benutten. Lees hier meer over op de website van Vereniging Eigen Huis. Daar staat ook een stroomschema om te bepalen welk product het beste bij uw situatie past.

Financiering van woningaanpassingen

Op de website van uw bank vindt u informatie die u inzicht biedt in de financiering van woningaanpassingen.