Ervaring heer Van den Berg

Wat is er nodig om in de toekomst in mijn huis te kunnen blijven wonen? Met deze vraag kwam de heer Van den Berg bij WoonGemakPutten voor een gratis woonadvies.

Een afspraak werd vervolgens ingepland. Samen met een woonconsulent werd de woning onder de loep genomen aan de hand van een checklist. 

''Er werden tips gegeven waar ik het bestaan niet van wist'', alsdus de dochter van Van den Berg, die ook bij het gesprek aanwezig was. De woonconsulent maakt na afloop van het gesprek een vrijblijvend adviesrapport op met een aantal mogelijke aanpassingen die veiligheid en comfort in de woning zullen verbeteren. Dat er iets gedaan is met het adviesrapport, bleek een aantal weken later. ''Inmiddels zijn steunbeugels gemonteerd, personenalarmering geinstalleerd, een hoog-laag bed neergezet en een postvanger aangeschaft'', lacht Van den Berg. Belangstellenden die met het oog op de toekomst ook eens iemand vrijblijvend willen laten meekijken in hun woning kunnen een gratis huisbezoek inclusief adviesrapport aanvragen bij Stichting Welzijn Putten via (0341) 357 078. Degene die dit jaar het huisbezoek nog aanvragen, maken ook nog eens kans op mooie prijzen. 

de heer Van den Berg aan zijn voordeur met een postvanger